Naturarealer

 

 Naturafgræsning er en fællesnævner for arealer som man vil friholde for buske og træer, det kan der være mange grunde til men som regel er der tale om en eller anden form for fredning som ligger bag.

På det areal som vi afgræsser på østsiden af Hald sø, er der tale om et område som efter en passende rydning, og afgræsning vil komme til at fremstå som et overdrev. Dyrenes evne til at skabe og vedligeholde et sådan område er helt unik, de er bestemt ikke kræsne, de æder både grand-og fyrrenåle, Liljekonvaller, Brombær og andre vægster med torne eller ligefrem giftigt indhold.

På de arealer vi afgræsser for Viborg og Silkeborg kommuner, er der tale om privat ejede arealer der er paragraf 3 jord. Det vil sige, det ikke må ændre udsende eller karakter. SFL. (særligt følsomt landbrugsjord), dette fordi det ligger i forbindelse med Haller å, og for at holde nogle gamle håndgravede vanddings  kanaler fri for trævægst, har man valgt at lade området afgræsse af kvæg.  efter at kommunerne har lavet en passende rydning, og opsat hegn. På sådanne arealer må der ikke hverken gødes, isås eller fodres, dog må der kontaktfodres for at kvæget ikke skal blive sky, og  mindste kontakten med menesker.