Besætningen

Besætningen er en lille besætning bestående af ca. 5 moderdyr, og deres opdræt. det giver en total på omkring 15 dyr. Vores besætning anvendes primært til at producere kvalitets kød. Men er i grunden  god nok  til at lave avlsdyr, men så skal man se sine egne dyr i andre besætninger, og det duer vi ikke til. Men det at avle efter kvalitetskød med en meget lav fedtprosent er heller ikke så ringe en-da. Vi har ikke selv nogen tyre over 6 mdr. Da kastrere vi tyrekalvene, og ellers lejer vi vores avlstyr, da vi skal samle alle dyr om vinteren, vil det være noget bøvl med vores egen tyr, som så vil kunne bedække sine egne døtre. Vi har delt besætningen op i forårs kælvere og efterårs kælvere. Vi håber på at få 3 kalve i februar- marts og 3 igen i september- oktober. Dette gøres ved, at vi så vit mulig  lægger en kvie til, og tager en ko ud af besætningen hvert år.